fbpx
Select Page

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Общи положения

Уебсайтът  www.confi.to  e електронен информационен каталог на продуктите и услугите, които се предлагат от ,,Конфи“ ООД. С ползването на посочения сайт потребителят се съгласява с общите условия за ползване. Ако някое от условията влиза в разрез с потребителското мнение, то потребителят  следва да не изпозлва www.confi.to. „Конфи” ООД може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

Чрез достъпа си и използването на тази уебстраница по какъвто и да е начин, Потребителят изразява своето съгласие, че приема Общите условия и между него и „Конфи” ООД възникват договорни отношения. Поради това „Конфи” ООД препоръчва внимателно прочитането на настоящите общи условия. В случай на несъгласие с тях, Потребителят следва да преустанови незабавно използването на уебстраницата и услугите, предлагани от системата на „Конфи”ООД

Съдържание на сайта

В уебсайта на Конфи ООД можете да намерите пакетни предложения или отделни туристически услуги, туристически пакети и индивидуални пътувания, предложения за хотелско настаняване, екскурзии и почивки в страната и чужбина, промоционални оферти за записвания в последната минута, промоционални оферти по ранни записвания и т.н. Посочените цени са в български лева, включващи данък добавена стойност, когато ЗДДС го изисква.

 Коректност и достоверност на информацията

Публикуваното съдържание на www.confi.to е с информативна и рекламна цел и има възможност за допуснати грешки. Съгласно чл. 28, ал.2 от ЗТ за достоверна и вярна се счита информацията, предоставена в офиса на „Конфи“ ООД. Екипът ни има правото да нанася редакции и корекции на уебсайта си. „Конфи” ООД не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до www.confi.to и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта.

Злоупотреби

Потребителят няма право да събира информация от уебсайта www.confi.to ако цитираната информация ще се използва за неетични цели или за цели, нарушаващи законите на РБ.  

Защита на лични данни

„Конфи“ ООД е регистриран администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни и се задължава да полага дължимата грижа и да отговаря за защитата на информацията за потребителя, станала му известна по повод регистрацията в сайта и във връзка с ползването на туристическата услуга.  „Конфи“ ООД декларира, че ще използва личните данни на потребителя само и единствено във връзка с използваната туристическа услуга или пътуване за служебна обработка и няма да ги предоставя по никакъв повод на трети лица без знанието и съгласието на потребителя, освен в случаите когато:

 • е получило изричното съгласие на потребителя;
 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, коитоспоред действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 • други посочени в закона случаи

В Договора за туристическите пътувания и резервации  „Конфи“ ООД обозначава необходимите за представяне лични данни. С изразяването на съгласие с Общите условия за туристическо пътуване, потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвиденените в тях ред и цели за туристическата услуга или пътуване.

„Конфи” ООД в процеса на всичките дейности и услуги се ангажира да защитава личните Ви данни. В повечето случаи можете да посещавате нашата страница, без да предоставяте никакви лични данни. В случай, че желаете да ползвате някои от нашите предложение и да извършите плащане, тогава е необходимо да ни предоставите личните си данни, за да предоставим услугите, заявени от Вас. Личните данни, които събираме, могат да включват:

 • данни за контакт, например име, възраст, наименование на дружеството /ако действате от името на ЮЛ/, адрес на електронна поща, телефон и факс, физически адрес
 • друга информация, като националност и държава на постоянно пребиваване, която ни позволява да определим дали имате право да ползвате съответните услуги и пътувания и при какви условия /визови режими, срокове на пребиваване/,

Не сте длъжни да предоставяте тази информация. Но ако решите да не го правите, може да не сме в състояние да Ви предоставим избраната услуга.

Маркетингови съобщения – по Ваше желание може да използваме лични данни като и-мейл адрес или телефон за контакти, за да Ви уведомим за предлагани от   „Конфи” ООД продукти или услуги. Даваме Ви възможност да се откажете от получаването на такива съобщения. Вие избирате дали желаете да получавате нашите електронни съобщение /информационен бюлетин/.Ако изберете да се откажете от него, ще Ви премахнем от съответния списък в рамките на 10 (десет) работни дни.

УСЛОВИЯ ЗА ХОТЕЛСКО НАСТАНЯВАНЕ

Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел или програми със собствен транспорт.

1.Клиентът подава заявка за избaно от него хотелско настаняване като заявяването става: – онлайн чрез попълването на електронна заявка от сайта – чрез телефонно обаждане в офиса – на място в офиса на ,,Конфи“ ООД  или чрез турагент

2. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на потвърждение от ,,Конфи“ ООД. Всяка потвърдена и заплатена резервация е съпроводена от ваучер на ,,Конфи“ ООД, който ще получите лично в офиса на компанията, по куриер на посочен от вас адрес или на посочен от Вас email. Ваучер се издава след пълно заплащане на сумата по конкретната резервация.

3. След като бъде потвърдена и заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до 20 дни преди датата за настаняване, освен ако не е посочено друго, то агенцията има право да анулира резервацията без да дължи неустойки.

4. За резервации със статус non-refundable или т.нар. резервация без възможност за възстановяване на сумата по нея , ,, Конфи“ ООД уведомява потребителя, като след получаване на неговото съгласие той трябва да заплати цялата сума по резервацията незабавно.

5. Заплащането на всяка една резервация се извършва еднократно или на вноски.

6. В случайте, когато направите резервация “last minute” 20 или по-малко дни преди дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло сумата за резервация в момента на нейното потвърждение от страна на ,,Конфи“ ООД .

7. Ще бъдете уведомени за всички условия за заплащане и анулация и валидност на цените на конкретна резервация, с които следва да се съобразите.

8. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията си запазва правото без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки. 

9. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от нея причини, тя следва незабавно да уведоми клиента за настъпилите промени.

10. Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

11. В случаите, в които резервацията е със статус “изчакваща потвърждение”, е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. След получаване на потвърждението, клиентът може да пристъпи към заплащане на заявените от него услуги, като се съобрази със упоменатите от ,,Конфи“ ООД срокове за плащане.

12. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса на ,,Конфи“ ООД, или чрез писмено уведомление на email: info@confi.to.

13. При промяна на началната дата на заминаване, хотела или заявената първоначална дестинация по вина на клиента, ,,Конфи“ ООД има право да поиска неустойка.

 1. Всички специални изисквания към хотелското настаняване се заявяват предварително, а при допълнителни предпочитания , които изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

15.,,Конфи“ ООД не отговаря и не компенсира стойността на услугите, за които клиентът е могъл, но не се е възползвал по време на престоя си.

16. Възрастовата граница при децата е различна за различните хотели, затова зада ползвате отстъпките за деца или да се запознаете с условията за настаняване с деца, видовете помещения, подходящи за семейства с деца и други специфики, е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията на място. 

17. За деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите извън страната, енеобходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

18. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености насъответната държава.

19. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило еслед 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 12 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да уведомите ,,Конфи“ ООД, за да предупредим хотела предварително за вашето късно настаняване. Ако желаете да се настаните порано или да напуснете по-късно избрания от вас хотел, моля да уведомите предварително за това свое желание  ,,Конфи“ ООД, тъй като в повечето случаи се налага доплащане за тези услуги.

20. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията  и ,,Конфи“ООД не е уведомена за настаняването на домашен любимец.

21. ,,Конфи“ООД не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи,оставени в стаята на хотела.

22. ,,Конфи“ООД  не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение илинеточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

23. ,,Конфи“ООД не носи отговорност при неправилно подаване на данните зарезервация от страна на клиента. Неправилното подаване на информация за името на клиента може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

24. ,,Конфи“ ООД не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали доброволно от ползването на услугата или на част от нея.

25. ,,Конфи“ООД не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когатотова се изисква. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки или пък цялата сума, в зависимост от конкретните условия, при които е потвърдена резервацията за хотелско настаняване и условията, посочени в резервационната информация, към датата на потвърждение на резервацията.

26. ,,Конфи“ ООД не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

27. В случаи на нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител илиизвършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

28. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напиткиизвън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

29. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоминезабавно ,,Конфи“ ООД. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

30. ,,Конфи“ ООД не носи отговорност по неизпълнение или неточно изпълнение на договора и не дължи неустойки, в случай, че клиентът не посети избрания от него обект /хотел, вила, апартамент и тн./.

31. ,,Конфи“ ООД има право да предяви иск срещу своите контрагенти при неизпълнение на задълженията по сключения между тях договор.

 1. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса на ,,Конфи“ ООД или на email info@confi.to. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

33. Клиентът може да прехвърли резервацията си за хотелско настаняване, съответно правата и задълженията си, произтичащи от това, на трето лице, като е длъжен предварително да уведоми в писмена форма за това туроператора ,, Конфи“ ООД или туристическия агент,който е направил резервацията му към,Конфи“ ООД в срок до 7 дни преди началната дата. Клиентът и третото лице, на което е прехвърлена съответната услуга са солидарно отговорни пред туроператора или туристическия агент за заплащане на общата цена по резервацията и на евентуалните разходи свързани с прехвърлянето.

 1. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

УСЛОВИЯ  ЗА ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТ

І. ЗАПИСВАНЕ

Чл. 1. (1) Записването за туристически пакет е възможно да се осъществи чрез телефон, факс, е-мейл, туристически агент в страната или директно в офисa на ТУРОПЕРАТОРА.

В срок от 48 часа от получаване на резервацията ТУРОПЕРАТОРЪТ може да:

 • потвърди изпратената резервация;
 • да предложи алтернативни възможности в случай, че местата са изчерпани; да откаже резервацията.

Резервацията се пази 24 часа и се счита за валидна след потвърждение от страна на Туроператора и внасяне на депозит от клиента.

ІI. ВИЗИ

Чл.2. (1) За пътуванията в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ e длъжен да предостави информация в писмен вид или по друг подходящ начин за паспортния и визовия режим, и сроковете за получаване на необходимите документи, както и информация за медицинските и здравните изисквания, свързани с пътуването и престоя. При желание от Потребителя ТУРОПЕРАТОРЪТ може да съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите за представяне пред посолството документи (резервации, ваучер, билети и др.). Когато ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготвя и внася документите на Потребителя в съответното посолство, същият е длъжен да предостави на Туроператора изискуеми от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

(2) Издаването на виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА. В случай на отказ от страна на Посолството платените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси за издаване на визата не се връщат. Размерът на таксите за издаване на визите се посочват в съответната информация на ТУРОПЕРАТОРА по чл. 80 от ЗТ.

ІII. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Чл.3. (1) Плащането се извършва в лева по банков път по сметката на ТУРОПЕРАТОРА и съобразно курс продава на ДСК банк в деня на плащането (в случай, че организираното пътуване е с цена обявена в лева и в чужда валута).

Ако не е упоменато друго, размерът на депозита, дължим от ПОТРЕБИТЕЛЯ е 30 % (тридесет на сто) от общата цена на организираното пътуване. Потребителят внася депозита в момента на подписването на този договор, ако не е упоменат друг срок.

Окончателно плащане на съответния туристически пакет се извършва 20 (двадесет) дни преди датата на пътуването, ако не е упоменато друго.

Ранните записвания са валидни при резервация и процентно плащане, направени в рамките на обявените за всеки хотел промоционални дати.

Всяка промяна на име на турист или дата на пътуване по резервация за ранно записване, се таксуват и заплащат по стандартни цени.

В случай на отказ от пътуване и невъзможност да се смени датата на пътуване, Туристът резервирал и заплатил пакет за ранно записване губи 100 % (сто процента) от внесената сума.

Резервацията се счита за валидна, само ако е потвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 48 часа. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановено заплатеното капаро.

Увеличението на пакетната цена е възможно, но не по-късно от 20 дни преди деня на пътуването и/или при наличието на една от следните причини: увеличаване стойността на транспортните разходи, в т. ч. на горивото; увеличаване размера на такси, свързани с ползвани услуги по договора, като летищни, пристанищни и други такси;

Промяна в обменния валутен курс, относим към договора, в периода между сключването му и датата на отпътуването и (в случаите, в които туроператора плаща на чуждестранния си съконтрагент в USD). Увеличението на цената трябва да бъде икономически обосновано и да съответства на изменените разходи.

ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава пряко или чрез туристическия агент да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена и/или при значителна промяна на някоя от основните клаузи в договора в срок до 2 дни от възникване на обстоятелствата по чл.3., ал.8. от настоящите Общи условия и/или в двудневен срок, считано от настъпване на промяната, но не покъсно от 10 дни преди началната дата на пътуването.

(11).ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да:

 • приеме промените до 3 дни след като бъде информиран за нея чрез заплащане на дължимата сума
 • се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение като заяви това в срок до 3 дни от уведомяването му

Увеличаване на цената с повече от 5% /пет на сто/ се смята за значителна промяна на договора.

Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от договора съгласно ал. 10, т. 2, той има право да избира една от следните възможности:

 • да приеме друго пътуване от същото или по-високо качество, когато туроператорът или туристическият агент е в състояние да му предложи такова, или
 • да приеме туристическо пътуване с обща цена от по-ниско качество, като в този случай туроператорът или туристическият агент е длъжен да възстанови на потребителя разликата в цената между отмененото и предложеното пътуване, или
 • да му бъдат възстановени платените от него суми по договора в 7-дневен срок от датата, на която туроператорът е получил уведомлението за отказ.

Цената на туристическия пакет може да се намалява.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл.4. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава:

Да предостави в съответствие с Общите условия по този договор туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

За пътуванията извън страната да осигури задължителна медицинска застраховка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато тя е включена в пакетната цена, по стандартните условия на застрахователно дружество Уника или други, и да предостави на Потребителя оригинал или копие на застрахователната полица по застраховката преди началото на пътуването. При пътуване със собствен транспорт ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да се застрахова за своя сметка, като в този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност ако ПОТРЕБИТЕЛЯ няма валидна медицинска застраховка, покриваща разходи за лечение в чужбина.

(1) По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу доплащане ТУРОПЕРАТОРЪТ може да го застрахова за други рискове по време на пътуването.

Потребители навършили 65 годишна възраст се застраховат задължително със завишена застрахователна премия. В тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.

Потребителите навършили 80 години, следва да се застраховат самостоятелно срещу доплащане в лицензирано застрахователно дружество.

При поискване на ПОТРЕБИТЕЛЯ и срещу доплащане ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи и сключване на допълнителен застрахователен договор за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на потребителя и на разходите за съдействие, включително при репатриране, както и за случаите на злополука, болест или смърт.

Чл. 5. ТУРОПЕРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор по чл.97, ал.1 от ЗТ със застрахователна компания Евройнс АД, София, бул. Христофор Колумб 43, полица номер: 03700100001821

Чл. 6 (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си.

(2) ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите на дублирана резервация, затваряне на съответния хотел или нежелание в последния момент на хотела да приеме туристите.

Чл.7. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Точният час и място на отпътуване от България, регистрационен номер на автобуса и телефона на съпровождащия представител от страна на туристическа агенция „КОНФИ“ ООД се съобщават 2 /два/ дни преди отпътуването.

Когато пътуването е с автобус, настаняването в превозното средство се извършва според датата на записване на всеки турист.

Чл.8. (1) ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да променя местата за настаняване на ПОТРЕБИТЕЛЯ в превозното средство с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и при наличие на други подобни обективни причини.

В случаите, когато не е събран необходимият минимум от туристи за начално отпътуване от съответен град, те се уведомяват от ТУРОПЕРАТОРА в седем дневен срок преди началната дата. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за своя сметка и индивидуално се придвижват до населено място, от което има потвърдено отпътуване.

При невъзможност за отпътуване от друго населено място на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се възстановява пълната стойност на пътуването.

ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да прави промени по своите туристически продукти: дата на тръгване, хотели, тип на самолета /автобуса, маршрута и др./.

Чл.9 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

При пътуванията извън България да осигури необходимите лични документи /задграничен паспорт, лична карта/, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.

Да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги.

Ако Потребителят е лице, което няма навършени 18 години и ще пътува в чужбина със собствен задграничен паспорт, то трябва да представи пред граничните власти на Република България нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие от другия родител).

Два дни преди датата на отпътуване да позвъни в офиса или представителството на ТУРОПЕРАТОРА, за да се информира за точния час, регистрационен номер на автобуса и телефон на представителя, който ще изпраща или придружава групата.

Да спазва законите на страната, за която пътува и пребивава.

Потребителят, който възнамерява да извърши пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания, е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания.

Чл.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок до 20 дни преди датата на пътуването да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, при условие, че то отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, като предварително уведоми за това туроператора или туристическия агент в същия срок. Потребителят, който прехвърля своите права и задължения, и лицето, на което се прехвърля пътуването, са солидарно отговорни пред туроператора или туристическия агент за заплащане на общата цена по договора и на разходите, свързани с прехвърлянето. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията му и приложенията към него, както и, че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

V. НАСТАНЯВАНЕ

Чл. 11. (1) Настаняването в хотелите при пристигане се извършва след 14.00 ч., а освобождаването на стаите до 12.00 ч. Тази разпоредба  не е императивна в случаите, когато ТУРОПЕРАТОРЪТ предварително е уведомил ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за друг по-ранен час на отпътуване, в които случаи последните следва да се съобразят.

Преди настаняване или след напускане съобразно обявените часове не се ползват никакви услуги в хотелите или същите се ползват срещу допълнително заплащане.

Броят на храненията се определя в зависимост от броя на резервираните и заплатени нощувки при съответния режим: само закуска, закуска и вечеря или All Inclusive (всичко включено).

Неизпълнението или злоупотребата с режима на хранене се санкционират от управата на хотела.

При настаняване на трима души в стая с три легла не се гарантира наличието на стандартни три легла, тъй като третият човек ползва отстъпка от цената. Трети възрастен или деца се настаняват в стандартно легло, само ако се заплати фамилна стая или апартамент.

Настаняването в стаи с изглед към морето или стаи в основната част на хотела се извършва само в случаите, когато е обявено доплащане за това и е заплатено  предварително в офисите или представителствата на ТУРОПЕРАТОРА.

VІ. ОТГОВОРНОСТ

Чл.12. Когато отговорността на контрагентите на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението на услугите е ограничена от международни договори, ратифицирани, обнародвани в „Държавен вестник” и влезли в сила за Република България, отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.

Чл.13. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи  Туроператорът не носи отговорност за неизпълнението на Договора, като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.

Чл.14. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно: забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, анулация или прекъсване на пътуването по лични обстоятелства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, отказ на упълномощените органи да издадат виза на последния.

Чл.15. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за вреди,причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на настоящия Договор, ако причините за това се дължат на:

Поведението на Потребителя;

Действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат;

Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

Чл.16. При отказ на граничните служби да допуснат излизане от България или влизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ на територията на съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.

Чл.17. (1) Потребителят има право да се откаже от пътуването без санкция – 3 дни след записване и внасяне на депозит.

(2) В случай на отказ от пътуването и прекратяване на договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ТУРОПЕРАТОРЪТ удържа следните  неустойки:

При пътуване в чужбина:

а) след изтичане на срока по ал.(1) и до 60 дни преди датата на пътуването такса резервация в размер на 40 лв. За всяка промяна относно резервация след първоначалното записване се удържа такса в размер на 30 лева;

б) от 60 до 31 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;

в) от 30 до 21 дни преди датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването;

г) от 20 до 15 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването;

д) по-малко от 15 дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването;

При пътуване в страната:

а) след изтичане на срока по ал.(1) и до 20 дни преди датата на пътуването такса резервация в размер на 20 лв.;

б) от 19 до 14 дни преди датата на пътуването – в размер на депозита;

в) от 13 до 7 дни прели датата на пътуването – 50% от общата стойност на пътуването;

г) от 6 до 3 дни преди датата на пътуването – 80% от общата стойност на пътуването;

д) по-малко от З дни преди датата на пътуването – 100% от общата стойност на пътуването.

При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи

платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по алинея 1, респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ прекрати своята почивка/екскурзия през времетраенето й по свое желание, всички допълнителни разходи, включително и транспортните, са изцяло за негова сметка. В този случай не може да има претенции за връщане на цялата или част от стойността на заявените услуги.

В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не се яви в деня на отпътуване за своята почивка/екскурзия, не може да има претенции за връщане на цялата или част от заплатените суми.

При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да анулира пътуването, удържайки горе цитираните неустойки.

Към датата на сключване на договора ТУРОПЕРАТОРЪТ предоставя на потребителя информацията за допълнителните услуги в хотела във вида и данните, предоставени му от чуждестранния контрагент и не носи отговорност за верността и, както и за последващи промени в същата в случай, че не е уведомен за настъпването на промените преди сключване на договора.

Чл.18. Освобождаване от отговорност при непреодолима сила – форсмажорни или независещи от ТУРОПЕРАТОРА обстоятелства по време на пътуване се считат: влошени метеорологични условия; усложнена обстановка на пътищата, забавяне на гранични пунктове, оказване на помощ на турист, национални и религиозни празници, масови обществени мероприятия, стачки, военнополитически конфликти и ограничения, природни бедствия, промяна в работното време на музеи и обекти, технически проблем или авария с превозното средство непосредствено преди пътуване или по време на пътуване и други изключителни обстоятелства. Като непреодолима сила или събитие по време на пътуването или непосредствено преди него, се счита явление, което не може да се предвиди или избегне от страна на туроператора или неговите контрагенти при изпълнение на техните задължения. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на разместване на елементи и промени в програмата и на действия според конкретно възникнала ситуация, без ТУРОПЕРАТОРЪТ да носи отговорност и да дължи неустойка за това.

VІI. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.19. 1) Всички спорове, касаещи изпълнение на тези Общи услувия и Договора за туристически пакет се решават по взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато, те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд, съгласно разпоредбите на ГПК и изрично договореното между страните с Договора.

(2) В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията по настоящия Договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно устно или в писмена форма да уведоми Туроператора или доставчика на услугите на ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.

(3). В случаи, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставяната услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата,Потребителят има право да предяви надлежно устна или писмено оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в срок не покъсно от 14 (четиринадесет) дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното. Рекламацията е валидна само в случай, че към нея е приложен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ и ХОТЕЛА или ЧУЖДЕСТРАННИЯ ТУРОПЕРАТОР, посрещнал ПОТРЕБИТЕЛЯ, в зависимост от лицето, предоставило съответната услуга, при спазване изброените по-долу условия:

 1. Всички оплаквания на туристите трябва да бъдат предоставени в писмен видна ръководството на хотела през времето на пребиваването им в хотела. Оплаквания,незаявени в писмен вид на място в хотела, които за първи път са повдигнати след края на престоя на туристите, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.
 2. Всякакви услуги извън пакетите, закупени от ТУРОПЕРАТОРА и платени в Р.България, които са закупени и платени на място от туристите следва да се предявяват към посрещащия туроператор или към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговoрност.
 3. Туроператорът се задължава в срок от 30 дни след получаване нарекламацията да да даде своето станoвище по нея на Потребителя.